Działy: Opisy szlaków / Schroniska / Ośrodki turystyczne / Szczyty / Mapy / Panoramy / TOPR

E-gory.com -> Tatry -> Opisy szlakówNA BYSTRĄ (2248m) Z DOLINY KOŚCIELISKIEJ PRZEZ ORNAK


Bystra

Bystra jest najwyższym wzniesieniem Tatr Zachodnich. Liczący 2248 metrów szczyt wznosi się po słowackiej stronie, kilkaset metrów od grani głównej Tatr, którą biegnie granica państwowa. Pomimo bliskości granicy Bystra przez wiele lat była trudno dostępna dla turystów z Polski. Legalne wejście na szczyt wiązało się z koniecznością wielogodzinnego podejścia od strony słowackiej. Stan ten uległ zmianie wraz z przystąpieniem przez Polskę i Słowację do układu z Schengen i powstaniu możliwości koszystania ze szlaków słowackich.

schemat

Obecnie na Bystrą można wejść z Doliny Chochołowskiej lub Kościeliskiej poprzez Iwaniacką Przełęcz i Ornak. Wyruszając z Doliny Chochołowskiej można wykorzystać także czarny szlak biegnący Starorobociańską Doliną. Bardzo ciekawym wariantem jest połączenie wycieczki na Bystrą z wejściem na Starorobociański Wierch, który jest z kolei najwyższym szczytem polskich Tatr Zachodnich.


Siwe Skały i Bystra

Szlak z Doliny Kościeliskiej przez Iwaniacką Przełęcz i Ornak należy do najciekawszych dróg na Bystrą od polskiej strony. W przeważającej części wiedzie trawiastymi, odsłoniętymi grzbietami, dzięki czemu ma duże walory widokowe. Dodatkowo, po osiągnięciu głównego grzbietu Tatr, szlak nabiera wysokogórskiego charakteru wiodąc wzdłuż urwistych Liliowych Turni.


Liliowe Turnie

Żółty szlak na Iwaniacką Przełęcz ma swój początek przy Schronisku na Hali Ornak. Wygodna droga kieruje się ku południu, dokładnie na dobrze widoczny masyw Bystrej. Wkrótce przecina Pyszniański Potok i zataczając łuk przecina Wyżną Polanę Ornaczańską, trzymając się jej północnego skraju.


Schronisko na Hali Ornak

Za polaną ścieżka chowa się w lesie. Wraz z nabieraniem wysokości podejście staje się coraz bardziej strome. W środkowej części ścieżka prowadzi przez kilka minut wzdłuż Iwaniackiego Potoku. W końcówce szlak układa się w zakosy, które wyprowadzają na trawiaste siodło Iwaniackiej Przełęczy (1459m). Podejście od schroniska zajmuje około 60 minut.

Widok z przełęczy jest ograniczony przez zarastające ją drzewa. Na pierwszy plan wybijają się zbocza Kominiarskiego Wierchu, którymi niegdyś wytyczony był szlak turystyczny. Na przełęczy węzeł szlaków. Znaki żółte zbiegają do Doliny Chochołowskiej, natomiast na Ornak prowadzą znaki zielone. Szlak na Ornak odbija prostopadle w kierunku południowym.

Podejście prowadzi najpierw lasem, a następnie wydostając się ponad jego górną granicę wije się pośród kosodrzewiny, gdzie osiąga też największą stromiznę. Początkowo w panoramie dominuje Kominiarski Wierch, leżący po przeciwległej stronie Iwaniackiej Przełęczy.


Kominiarski Wierch

Wraz z nabieraniem wysokości i przerzedzaniem się kosówki widok wzbogaca się o kolejne szczyty, by wreszcie po wydostaniu się na odsłonięty grzbiet Ornaku zaprezentować się w pełnej krasie. Panorama obejmuje Bystrą, Starorobociański Wierch, Wołowiec, Czerwone Wierchy, a także strzeliste szczyty Tatr Wysokich. Pokonanie mozolnego podejścia od przełęczy zajmuje niespełna godzinę.


Tomanowy Wierch Polski i Smreczyński Wierch

Ornak tworzy kilkuwierzchołkowy masyw rozdzielający Dolinę Pyszniańską od Doliny Starorobociańskiej. Rozległy grzbiet ciągnie się aż do Siwej Przełęczy, poprzez którą łączy się z granią główną Tatr. Zielony szlak prowadzi przez kolejne kulminacje masywu: Suchy Wierch Ornaczański (1832 m), Ornak (1854 m), Zadni Ornak - Siwe Skały (1867 m) oraz Kotłową Czubę (1840 m). Najbardziej charakterystycznym wierzchołkiem jest Zadni Ornak, zwieńczony skalistą turnią.


Siwe Skały

Z Kotłowej Czuby szlak łagodnie sprowadza na Siwą Przełęcz (1812 m), gdzie węzeł z czarnym szlakiem z Doliny Starorobociańskiej. Siwa Przełęcz oferuje bardzo ładny widok na Dolinę Staorobociańską oraz górne piętro Doliny Pyszniańskiej, z dwoma niewielkimi Siwymi Stawkami. Z przełęczy bardzo okazale prezentuje się piramida Starorobociańskiego Wierchu, a także Bystra, Kamienista i Smreczyński Wierch.


Kamienista


Dolina Starorobociańska, w tle Bobrowiec


Siwa Przełęcz, w tle Starorobociański Wierch

Powyżej przełęczy zielony szlak wspina się wąską granią i po kilkunastominutowym, momentami stromym podejściu osiągą Gaborową Przełęcz Wyżnią (1959m). Przez przełęcz przebiega granica polsko-słowacka.

Na przełęczy kolejne rozwidlenie dróg. Zielony szlak sprowadza w dół na stronę słowacką do Doliny Gaborowej. Znaki czerwone w kierunku zachodnim wspinają się na Starorobociański Wierch, natomiast na wschód prowadzą ku Bystrej.


Gaborowa Przełęcz Wyżnia, w tle Kończysty Wierch

W rejonie przełęczy otoczenie nabiera wysokogórskiego charakteru. W kierunku Doliny Pyszniańskiej opadają postrzępione Liliowe Turnie, natomiast grań biegnąca ku Starorobociańskiemu Wierchowi podcięta jest od północy skalnymi urwiskami.


Dolina Pyszniańska i Czerwone Wierchy

Czerwony szlak w kierunku Bystrej trawersuje od południowej strony Liliowe Turnie. Pomiędzy skalistymi turniczkami, ku północy, widoki na Ornak oraz Kominiarski Wierch. Trawiaste zbocza od strony słowackiej opadają ku Dolinie Gaborowej, ponad którą wznosi się trójkątna piramida Zadniej Kopy.


Dolina Gaborowa i Zadnia Kopa

Po około 30 minutach szlak osiąga niewielką przełączkę - Bystry Karb (1953 m), gdzie dołącza słowacki szlak z Doliny Gaborowej. Z przełęczy na Bystrą prowadzi niebieski szlak, który trawersuje zachodnie stoki masywu.


Liliowe Turnie, Błyszcz i Bystra z widocznym niebieskim szlakiem

Ścieżka wznosi się mozolnie, by kilkadziesiąt metrów poniżej szczytu osiągnąć grań opadającą w kierunku Błyszcza. Trzymając się grani szlak osiąga wkrótce kulminację Bystrej. Z przełęczy około 40 minut.

Z Bystrego Karbu możliwy jest również wariant wejścia na Bystrą przez Błyszcz. W kierunku Błyszcza wznosi się stromo zakosami szlak czerwony. Po osiągnięciu niepozornego wierzchołka, ku południu odbija nieznakowana ścieżka, wspinająca się grzbietem wprost na szczyt Bystrej.


Podejście na Bystrą od Błyszcza

Wierzchołek Bystrej, wznoszący się ponad dolinami: Kamienistą, Gaborową i Bystrą stanowi świetny punkt widokowy. Panorama obejmuje większość ważniejszych szczytów w Tatrach Zachodnich, a także Tatry Wysokie z dominującym Krywaniem.


Zadnia Kopa, Mała Bystra i Bystre Stawy


Dolina Bystra


Dolina Kamienista i Krywań


Bobrowiec, Ornak i Kominiarski Wierch

Ze szczytu do Doliny Bystrej sprowadza żółty szlak biegnący dalej do Przybyliny.

E-gory.com -> Tatry -> Opisy szlaków2008

Schronisko na Hali Ornak
Ornak - widok na Kominiarski Wierch
Ornak - widok na Dolinę Kościeliską
Smreczyński Wierch
Siwe Skały oraz Bystra
Siwe Skały
Dolina Starorobociańska, w tle Bobrowiec
Siwa Przełęcz - widok na Kamienistą
Bystra
Siwa Przełęcz, w tle Starorobociański Wierch
Siwe Stawki
Kończysty Wierch
Gaborowa Przełęcz, w tle Kończysty Wierch
Dolina Pyszniańska i Czerwone Wierchy
Dolina Gaborowa i Zadnia Kopa
Liliowe Turnie
Liliowe Turnie - widok na Ornak
Liliowe Turnie, w tle Kominiarski Wierch
Dolina Gaborowa
Zadnia Kopa, Mała Bystra, Bystre Stawy
Dolina Bystra
Na szczycie
Bobrowiec, Ornak, Kominiarski Wierch
Podejście na Bystrą od Błyszcza
Dolina Kamienista i Krywań  Schematy szlaków  

schematy szlaków