E-gory.com -> Góry Orlickie

GÓRY ORLICKIE

 Góry Orlickie  są najwyższym pasmem górskim Sudetów Środkowych. Przez Góry Orlickie przebiega granica polsko-czeska, przy czym najwyższa i najrozleglejsza część pasma leży po stronie czeskiej. Najwyższym sczytem Gór Orlickich i jednocześnie całych Sudetów Środkowych jest Wielka Desztna (czes. Velká Deštná) licząca 1115 metrów. W polskiej części najwyższa jest graniczna Orlica wnosząca się na wysokość 1084 metrów.


Góry Orlickie widziane z Jagodnej

Góry Orlickie tworzą grzbiet o długości około 47 kilometrów biegnący równolegle do Gór Bystrzyckich, od których oddzielony jest doliną Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy. Północną granicę stanowi przełęcz Polskie Wrota (660m), natomiast na południu grzbiet opada ku czeskiej wsi Heřmanice. Pasmo zbudowane jest ze skał metamorficznych, głównie z gnejsów i łupków łyszczykowych.[1] Grzbiet Gór Orlickich jest słabo rozczłonkowany, a najwyższe szczyty nieznacznie przekraczają 1000 metrów, tworząc wyrównaną linię grzbietową o małej deniwelacji.


Mała Desztna i Wielka Desztna

W polsiej części Gór Orlickich leży Zieleniec, będący popularnym ośrodkiem narciarskim. W Zieleńcu zbiegają się również szlaki turystyczne prowadzące w rejon Orlicy oraz Wielkiej Desztny. Powyżej Zieleńca, w pobliżu granicy państwowej leży popularne czeskie schronisko - Masarykova chata. W rejon schroniska można dojechać samochodem, korzystając z czeskiej drogi o numerze 311.


Masarykova chata

Znaczne zalesienie grzbietów Gór Orlickich ogranicza walory widokowe tego pasma. Dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego rejonu pod koniec 2020 roku udostępniono dla turystów wieżę widokową na Orlicy. Inwestycje nie ominęły również najwyższego szczytu całego pasma - Wielkiej Desztny, na której nową wieżę widokową otworzono w 2019 roku.


Wielka Desztna - wieża widokowa


E-gory.com -> Góry Orlickie

Bibliografia

[1] Chanas Ryszard, Czerwiński Janusz, Sudety Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
  Schematy szlaków  

schematy szlaków