E-gory.com -> Góry Bystrzyckie

GÓRY BYSTRZYCKIE

 Góry Bystrzyckie  są grupą górską położoną w Sudetach Środkowych. Najwyższym szczytem Gór Bystrzyckich jest Jagodna Północna o wysokości 985 metrów, przy czym do Korony Gór Polski zalicza się wierzchołek południowy o wysokości 977 metrów, na którym znajduje się wieża widokowa i przez który przebiega niebieski szlak. Zdecydowana większość Gór Bystrzyckich leży na terenie Polski, poza niewielkim fragmentem w okolicach Międzylesia.


Jagodna Północna widziana z Jagodnej

Góry Bystrzyckie położone są równolegle do Gór Orlickich, od któych oddzielone są doliną Bystrzycy Dusznickiej i Dzikiej Orlicy. Bystrzyca Dusznicka wraz z Obniżeniem Dusznickim stanowi również północną granicę Gór Bystrzyckich, oddzielając je od Gór Stołowych. W północnej części pasma wyróżnia się dwa grzbiety rozdzielone doliną Bystrzycy. Wschodni, którego kulminację stanowi Łomnicka Równia (898m), zbudowany jest z piaskowców ciosowych i marglii, natomiast pozostałą część Gór Bystrzyckich tworzą gnejsy i łupki.[1] Innymi znaczniejszymi szczytami w północncej części są Smolna (870m) oraz Wolarz (852m).


Jagodna - widok na Czerniec

Najwyższe szczyty Gór Bystrzyckich położone są w południowej części pasma rozciągającej się za Przełęczą Spaloną. Wznoszą się tutaj m.in. Jagodna Północna, Jagodna, Sasanka (965m) oraz Czerniec (891m). Na południu Góry Bystrzyckie opadają ku Przełęczy Międzyleskiej, natomiast ich wschodnie ograniczenie stanowi Rów Górnej Nysy. Przez Góry Bystrzyckie przebiega tzw. Autostrada Sudecka, obecnie droga wojewódzka o numerze 389. Droga, której budowę zakończono w 1938 roku przebiega od przełęczy Polskie Wrota na północy do Międzylesia, gdzie łączy się z DK33.


Schronisko Jagodna

Z racji wysokości nieprzekraczających 1000 metrów grzbiety Gór Bystrzyckich są w zacznym stopniu zalesione. Celem zwiększenia ich atrakcyjności turystycznej w 2019 roku wybudowano nową wieżę na Jagodnej. W roku 2021 udostępniono z kolei wieżę widokową na Czerńcu. W okolicach Przełęczy Spalonej, tuż przy Autostradzie Sudeckiej położone jest niezwykle popularne Schronisko Jagodna.


Jagodna - wieża widokowa


E-gory.com -> Góry Bystrzyckie

Bibliografia

[1] Chanas Ryszard, Czerwiński Janusz, Sudety Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1974.
  Schematy szlaków  

schematy szlaków