Działy: Opisy szlaków / Schroniska / Ośrodki turystyczne / Szczyty / Mapy / Panoramy / TOPR

E-gory.com -> Tatry -> Szczyty

Wielki Wołoszyn 2155 m n.p.m.[1]

Wielki Wołoszyn stanowi kulminację grzbietu Wołoszyna, który oddziela Dolinę Waksmundzką od Doliny Roztoki.

Wielki Wołoszyn położony jest pomiędzy Małym Wołoszynem, oddzielonym Wołoszyńską Szczerbiną, a Pośrednim Wołoszynem, przedzielonym Wołoszyńską Przełęczą Wyżnią. W grzbiecie tym wyróżnia się jeszcze Skrajny Wołoszyn.

Grzbiet Wołoszyna stanowi prawą odnogę wschodniej grani Świnicy, rozgałęziającej się powyżej Przełęczy Krzyżne. Drugą odnogę stanowi grzbiet Koszystej, z kulminacją w Wielkiej Koszystej. Między grzbietami leży Dolina Waksmundzka.

Grzbietem Wołoszyna biegł wschodni odcinek Orlej Perci. Szlak ten został zamknięty przez TPN w 1956 roku, a Orla Perć kończy się obecnie na Przełęczy Krzyżne.[2]

Bibliografia

[1] Wysokość według mapy: Tatry Wysokie słowackie i polskie. 1:25 000, Sygnatura, Wydanie VII, Warszawa - Zielona Góra - Zakopane, 2007/2008.
[2] Nyka Józef, Tatry. Przewodnk turystyczny Tatry Polskie i Słowackie, wydanie II, Trawers, Warszawa 1994.

 E-gory.com -> Tatry -> Szczyty

  Schematy szlaków  

schematy szlaków