Działy: Opisy szlaków / Schroniska / Ośrodki turystyczne / Szczyty / Mapy / Panoramy / TOPR

E-gory.com -> Tatry -> Szczyty

Kończysty Wierch 2002 m n.p.m.[1]

Kończysty Wierch leży w Grani Głównej Tatr Zachodnich, na granicy polsko-słowackiej. Szczyt wznosi się pomiędzy Jarząbczym Wierchem na zachodzie oraz Starorobociańskim Wierchem na wschodzie.

Od Jarząbczego Wierchu oddzielony jest Jarząbczą Przełęczą, a od Starorobociańskiego Wierchu Starorobociańską Przełęczą. Grań pomiędzy Kończystym Wierchem a Starorobociańskim Wierchem rozcięta jest rowem grzbietowym.

Kończysty Wierch jest zwornikiem dla północnej grani, w której leży Czubik i Trzydniowiański Wierch. Grań ta oddziela Dolinę Jarząbczą od Doliny Starorobociańskiej. Na południe od szczytu rozciągą się Dolina Zadnia Raczkowa.

Przez Kończysty Wierch przebiega czerwony szlak, prowadzący granią Tatr Zachodnich. Z pobliskiego Trzydniowiańskiego Wierchu wytyczony jest krótki, zielony szlak, który pozwala na wejście na szczyt bezpośrednio z Doliny Chochołowskiej.

Bibliografia

[1] Wysokość według mapy: Tatry Zachodnie słowackie i polskie. 1:25 000, Sygnatura, Wydanie IV, Warszawa - Zielona Góra - Zakopane, 2006/2007.

Opisy szlaków

  Na Kończysty Wierch przez Dolinę Jarząbczą i Trzydniowiański Wierch

 E-gory.com -> Tatry -> Szczyty


  Schematy szlaków  

schematy szlaków