Działy: Opisy szlaków / Schroniska / Ośrodki turystyczne / Szczyty / Mapy / Panoramy / TOPR

E-gory.com -> Tatry -> Szczyty

Grześ 1653 m n.p.m.[1]

Grześ jest granicznym szczytem w Tatrach Zachodnich, leżącym w północnej grani Wołowca. Grześ ma dwa wierzchołki. Niższy, wschodni wierzchołek zwany jest Kruźlikiem.

W kierunku południowym Łuczniańska Przełęcz oddziela Grzesia od Długiego Upłazu. Grześ jest zwornikiem dla północno-zachodniej grani, która ciągnie się do Osobitej. Północna grań Wołowca załamuje się w Grzesiu ku wschodowi, by na Krużliku ponownie odbić w kierunku północnym, opadając do Bobrowieckiej Przełęczy.

Grześ stanowi jeden z najpopularniejszych celów wycieczek w rejonie Doliny Chochołowskiej. Na szczyt prowadzi żółty szlak z Polany Chochołowskiej. Z Grzesia można kontynuowac wycieczkę za znakami niebieskimi w kierunku Rakonia i Wołowca.

Z Grzesia rozciaga się interesująca panorama na otoczenie Doliny Chochołowskiej i Doliny Rohackiej.

Bibliografia

[1] Wysokość według mapy: Tatry Zachodnie słowackie i polskie. 1:25 000, Sygnatura, Wydanie IV, Warszawa - Zielona Góra - Zakopane, 2006/2007.


Opisy szlaków

  Polana Chochołowska - Grześ - Długi Upłaz - Rakoń - Wołowiec

 E-gory.com -> Tatry -> Szczyty


  Schematy szlaków  

schematy szlaków