Działy: Opisy szlaków / Schroniska

E-gory.com -> Góry Izerskie -> Opisy szlaków

NA WYSOKĄ KOPĘ (1126m) Z ROZDROŻA IZERSKIEGO


Wysoka Kopa widziana z Wysokiego Kamienia

Wysoka Kopa (1126m) jest nawyższym szczytem Gór Izerskich. Razem z Przednią Kopą (1114m), Sinymi Skałkami (1122m) oraz Złotymi Jamami (1088m) tworzy rozległą, kopulastą wierzchowinę zwaną masywem Zielonej Kopy. Wysoka Kopa, wznosząca się na wysokość 1126 metrów, należy do Korony Gór Polski, zajmując na tej liście 10 miejsce. Najwyższy szczyt Gór Izerskich wznosi się w centralnej części Wysokiego Grzbietu, który w kierunku północnym opada ku dolinie Kwisy i Małej Kamiennej, zaś od południa ogranicza go dolina Izery. Wybierając się na Wysoką Kopę można wybrać szlaki z pobliskiej Szklarskiej Poręby, Jakuszyc lub nieco bardziej odległego Świeradowa-Zdroju. Najkrótszy szlak na Wysoką Kopę prowadzi natomiast z Rozdroża Izerskiego.

schemat

Rozdroże Izerskie leży w obniżeniu pomiędzy Wysokim Grzbietem a Grzbietem Kamienickim. Przez Rozdroże Izerskie przebiega Droga Sudecka ze Szklarskiej Poręby przez Zakręt Śmierci do Świeradowa-Zdroju (DW358). Na rozległym siodle znajduje się spory parking.


Rozdroże Izerskie

Z Rozdroża Izerskiego można udać się na Wysoką Kopę za znakami zielonymi przez Rozdroże pod Zwaliskiem lub za znakami żółtymi przez Rozdroże pod Kopą. Krótszy jest wariant znakowany na zielono, natomiast żółty szlak pozwala na dojście do podszczytowej wiaty wygodną, szutrową drogą. Z Rozdroża Izerskiego obydwa szlaki kierują się szutrówką w kierunku Izerskich Garbów, których grzbietowe wcięcie jest widoczne na wprost. Po niespełna 10 minutach osiągamy rozstaj, gdzie zółty szlak odbija w prawo do Rozdroża pod Kopą.


Początek szlaku


Rozstaj szlaków - widok na Izerskie Garby

Zielony szlak prowadzi dalej lewą odnogą. Przez kilkaset metrów idziemy wygodną drogą, po czym odbijamy w prawo. Zaczyna się tutaj najbardziej męczący fragment podejścia, gdzie szlak wspina się stromo leśnym zboczem.


Zielony szlak


Odbicie w prawo


Podejście leśnym zboczem

Przed osiągnięciem Rozdroża pod Zwaliskiem podejście łagodnieje i przechodzi w trawers w kierunku południowo-wschodnim. Na rozdrożu następuje połączenie z niebieskim szlakiem ze Szklarskiej Poręby oraz czerwonym z Wysokiego Kamienia.


Trawers w kierunku Rozdroża pod Zwaliskiem


Rozdroże pod Zwaliskiem

Razem ze znakami niebieskimi i czerwonymi kierujemy się na zachód, dochodząc wkrótce do kulminacji Zwaliska (1047m), które zwieńczone jest widokowymi skałkami. Ze skałek rozciąga się widok na Grzbiet Kamienicki, Wysoki Kamień, Karkonosze oraz pobliską Kopalnię Stanisław.


Podejście na Zwalisko


Grzbiet Kamienicki - widok ze Zwaliska


Kopalnia Stanisław


Zwalisko widok na Wysoki Kamień i Karkonosze

Niedaleko za Zwaliskiem docieramy w pobliże Kopalni Stanisław. Szlaki obchodzą ją od południa, łącząc się poniżej z asfaltową Szklarską Drogą. Kopalnia Stanisław jest to odkrywkowa kopalnia kwarcu, której wyrobiska tworzą kilkudziesięciometrową dziurę w grzbiecie. Pomimo planów wznowienia eksploatacji, wedługa stan na lato 2021 kopalnia jest nieczynna.


Kopalnia Stanisław


Kopalnia Stanisław - wyrobisko


Kopalnia Stanisław - wyrobisko


Szklarska Droga

Szklarską Drogą obniżamy się o kilkadziesiąt metrów do rozwidlenia szlaków. Szlaki zielony i niebieski schodzą dalej asfaltem do Rozdroża pod Cichą Równią, zaś znaki czerwone odbijają tutaj w prawo ku Wysokiej Kopie, wznosząc się dalej leśną ścieżką.


Rozstaj szlaków


Czerwony szlak

Kilkunastominutowe podejście doprowadza nas do biegnącej grzbietem szutrówki z Kopalni Stanisław. Tuż przed połączeniem z drogą odbija w lewo nieznakowana scieżka na szczyt Wielkiej Kopy, która stanowi jedną z dwóch opcji osiągnięcia wierzchołka Wysokiej Kopy. Prostszy orientacyjnie jest jednak wariant mający swój początek przy podszczytowej wiacie. Do wspomianej wiaty dochodzimy wkrótce po połączeniu z drogą szutrową.


Wiata w kopule szczytowej Wysokiej Kopy

Nieznakowana ścieżka zaczynająca się przy wiacie układa się w łuk prowadzący rozległym zrównaniem podszczytowym i po około 10 minutach doprowadza do kulminacji Wysokiej Kopy, o czym informuje nas kamienny kopiec i tabliczką informacyjna przymocowana do drzewa. Odradzający się las na wierzchowinie oraz kopulasty charakter całego masywu sprawia, że wierzchołek Wysokiej Kopy nie oferuje atrakcyjnych widoków.


Nieznakowana ścieżka na Wysoką Kopę


Wysoka Kopa

Po powrocie do wiaty czerwony szlak wytyczony jest grzbietową drogą, która przewija się najpierw przez Przednią Kopę, a następnie przez Sine Skałki. Na wysokości Sinych Skałek znajduje się jeden z najciekawszch punktów widokowych w Górach Izerskich. Panorama obejmuje czeską część Gór Izerskich z Izerą i Smrekiem, Halę Izerską oraz Stóg Izerski.


Droga na Przednią Kopę


Sine Skałki - widok w kierunku Izery i Hali Izerskiej


Sine Skałki - widok na Izerę, Smrek i Stóg Izerski

Za Sinymi Skałkami czerwony szlak obniża się ku Rozdrożu pod Kopą. Przez Rozdroże przebiega żółty szlak z Rozdroża Izerskiego do Chatki Górzystów i dalej na Stóg Izerski.


Rozdroże pod Kopą

Właśnie za znakami żółtymi schodzimy w kierunku Rozdroża Izerskiego. Zejście prowadzi cały czas wygodną szutrówką o równomiernym nachyleniu. Zejście do parkingu zajmuje około 70-80 minut.


Żółty szlak na Rozdroże Izerskie


Żółty szlak na Rozdroże Izerskie

E-gory.com -> Góry Izerskie -> Opisy szlaków

2021  Schematy szlaków  

schematy szlaków