Działy: Opisy szlaków / Schroniska / Ośrodki turystyczne / Szczyty / Mapy / Panoramy / TOPR

E-gory.com -> Tatry -> Opisy szlakówNA KOŃCZYSTY WIERCH (2002m) Z POLANY CHOCHOŁOWSKIEJ PRZEZ DOLINĘ JARZĄBCZĄ I TRZYDNIOWIAŃSKI WIERCH (1758m)


Kończysty Wierch

Szlak z Polany Chochołowskiej na Kończysty Wierch przez Dolinę Jarząbczą i Trzydniowiański Wierch należy do najciekawszych szlaków w rejonie Doliny Chochołowskiej. Trasa jest interesująca krajobrazowo, a szczególnie atrakcyjny pod względem widokowym jest Trzydniowiański Wierch. Szczyt ten leży w grani bocznej odchodzącej z Kończystego Wierchu w kierunku północnym, która rozdziela Dolinę Jarząbczą od Doliny Starorobociańskiej.

schemat

Na Trzydniowiański Wierch, oprócz szlaku przez Dolinę Jarząbczą, można wejść również grzbietem Kulawca. Ten drugi szlak zaczyna się na Polanie Trzydniówka, położonej przy głównej drodze biegnącej dnem Doliny Chochołowskiej. Szlaki te tworzą pętlę, której kulminację stanowi Trzydniowiański Wierch. Trasę pętli warto rozszerzyć o wejście na Kończysty Wierch, z którego rozciąga się panorama na otoczenie Zadniej Doliny Raczkowej. Bardzo efektownie prezentuje się Raczkowa Czuba, będąca kulminacją grani Otargańców i jednocześnie drugim pod względem wysokości szczytem Tatr Zachodnich. Zdobycie Kończystego Wierchu, poza satysfakcją z przekroczenia wysokości 2000 metrów, przynosi dodatkowe warianty na kontynuuowanie trasy. Ze szczytu można ruszyć granią w kierunku Wołowca, bądź wejść na Starorobociański Wierch.


Dolina Jarząbcza, po prawej Trzydniowiański Wierch


Raczkowa Czuba, Jarząbczy Wierch i Raczkowe Stawy

Czerwony szlak na Trzydniowiański Wierch zaczyna się na Polanie Chochołowskiej, kilkaset metrów poniżej schroniska. Idąc od schroniska czerwony szlak odgałęzia się w prawo. Znakom czerwonym towarzyszy znakowany na żółto szlak papieski, pokrywający się z trasą spaceru, który Jan Paweł II odbył podczas pielgrzymki w 1983 roku.


Polana Chochołowska, w tle Kominiarski Wierch


Początek szlaku


Chochołowskie Mnichy

Szlak prowadzi drogą biegnącą dnem doliny, przecinając po kilkunastu minutach Wyżnią Polanę Jarząbczą. Z drogi mamy ładny widok na Kominiarski Wierch oraz Bobrowiec, a w kierunku marszu ukazuje się Wołowiec.


Wołowiec


Kominiarski Wierch


Bobrowiec

Łagodnie wznosząc się dochodzimy do połączenia Wyżniego Chochołowskiego Potoku i Jarząbczego Potoku. W prawo odgalęzia się tutaj Dolina Chochołowska Wyżnia, zaś w lewo Dolina Jarząbcza. Czerwony szlak kieruje się ku Dolinie Jarząbczej, która od zachodu ograniczona jest grzbietem Czerwonego Wierchu, a od wschodu grzbietem Trzydniowiańskiego Wierchu.


Czerwony szlak, w tle Bobrowiec

Szlak na Trzydniowiański Wierch prowadzi w głąb doliny, gdzie wkrótce szlak papieski odłącza się w lewo. Znaki czerwone biegną jeszcze chwilę dnem doliny, by następnie przekroczyć Jarząbczy Potok i wspiąć się na zbocze Trzydniowiańskiego Wierchu.


Rozwidlenie szlaku papieskiego


W Dolinie Jarząbczej


Kładka nad Jarząbczym Potokiem

Po przekroczeniu potoku rozpoczynamy zasadniczą część podejścia. Szlak zwraca się w lewo doprowadzając do polany Jarząbcze Szałasiska, na której ścieżka ponownie skręca, tym razem prawo. Trawersując zbocze dochodzimy do głębokiego żlebu powstałego z połączenia Wąskich Żlebków.


Początek podejścia


Czerwony szlak, w tle Grześ


Żleb

Po przecięciu strumyka spływającego żlebem ścieżka zatacza łuk wyprowadzając na grzbiet Pośredniej Kopy. Ze szlaku rozciągają się widoki na otoczenie Doliny Jarząbczej, a ponad Czerwonym Wierchem wyłaniają się Wołowiec oraz Rohacz Ostry.


Dolina Jarząbcza


Łopata i Czerwony Wierch


Podejście na Pośrednią Kopę


Jarząbczy Wierch, Łopata, Wołowiec

Końcówka podejścia wspina się stromo grzbietem Pośredniej Kopy z coraz rozleglejszymi widokami na Tatry Zachodnie. Szlak osiąga grzbiet tuż poniżej północnego wierzchołka Trzydniowiańskiego Wierchu.


Podejście grzbietem Pośredniej Kopy


Łopata, Rohacz Ostry, Wołowiec


Czubik, Kończysty Wierch, Jarząbczy Wierch

Trzydniowiański Wierch posiada dwa wierzchołki o wysokości 1758 metrów i 1765 metrów. Za główny uchodzi niższy wierzchołek północny. Ze szczytu rozciąga się ineteresująca panorama we wszystkich kierunkach, a najbardziej efektownie prezentuje się Kominiarski Wierch.


Kominiarski Wierch


Panorama w kierunku południowym


Rohacze, Wołowiec i Pachoł


Trzydniowiańśki Wierch, w tle Grześ, Osobita i Bobrowiec

Ze szczytu Trzydniowiańskiego Wierchu czerwony szlak sprowadza z powrotem do Doliny Chochołowskiej przez grzbiet Kulawca, zaś na Kończysty Wierch podchodzimy zielonym szlakiem. Szlak ten prowadzi ścieżką, która trawersuje od zachodu wierzchołek Czubika, a następnie biegnąc dość stromo wzdłuż rowu grzbietowego wyprowadza na kulminację Kończystego Wierchu.


Trawers Czubika - widok na Kończysty Wierch


Babia Góra, Bobrowiec i Trzydniowiański Wierch


Czubik


Podejście na Kończysty Wierch


Widok ku Rohaczom


Podejście na Kończysty Wierch

Kończysty Wierch wznosi się pomiędzy Jarząbczym Wierchem na zachodzie oraz Starorobociańskim Wierchem na wschodzie. Od Jarząbczego Wierchu oddzielony jest Jarząbczą Przełęczą, a od Starorobociańskiego Wierchu Starorobociańską Przełęczą. Grań pomiędzy Kończystym Wierchem a Starorobociańskim Wierchem rozcięta jest charakterystycznym rowem grzbietowym.


Jarząbczy Wierch


Starorobociański Wierch, Zadnia Kopa i Raczkowa Czuba


Na szczycie

Z Kończystego Wierchu otwiera się panorama na słowacką część Tatr, z imponującą Raczkową Czubą na pierwszym planie.


Panorama w kierunku wschodnim


Panorama w kierunku zachodnim


Panorama ku północy


Raczkowa Czuba i Jarząbczy Wierch

Przez Kończysty Wierch przebiega czerwony szlak graniowy pozwalający udać w kierunku Wołowca, bądź Starorobociańskiego Wierchu. Do Zadniej Raczkowej Doliny sprowadza słowacki szlak żółty.

E-gory.com -> Tatry -> Opisy szlaków2018  Schematy szlaków  

schematy szlaków